Jämna ut rynkorna

Många har idag gjort behandlingar med botox, det har blivit allt vanligare. Dock är det inte alla som vet vad botox är. Det kan vara bra att veta vad det är och vad det kan hjälpa mot, för att veta ifall man skulle vilja göra en behandling med botox i Umeå.

Vad är botox? Botox, som är en förkortning av botulinumtoxin, är ett nervgift som kan injiceras i kroppen för att behandla olika tillstånd. Det fungerar genom att förhindra nervimpulser till musklerna så att de inte kan dra ihop sig, vilket försvagar dem med tiden.

Sedan den första godkända användningen har botox använts som en alternativ behandlingsform vid överdriven svettning eller hyperhidros, vanligtvis två gånger per år, vilket utgör upp till 3/4 av alla kosmetiska ingrepp. Också för att jämna ut rynkor och andra ojämnheter. Det kan också användas vid kronisk migrän. Slutligen används den också för att behandla muskelspasmer, bland annat i blåsan och för cervikal dystoni.

Är botox permanent? Om du slutar med botoxbehandlingar kommer eventuella effekter gradvis att avta med tiden (någonstans mellan tre och sex månader). När din läkare ger order om att avbryta behandlingen kommer dina muskler gradvis att börja kontrahera igen som de gjorde tidigare. Vilka resultat kan jag förvänta mig av en behandling med botox? De flesta patienter ser en synlig förbättring efter bara en behandling.

Hur länge varar behandlingen? Vanligtvis uppnår du de bästa resultaten om du får botoxinjektioner var tredje till sjätte månad. I allmänhet kommer rynkorna eller muskelproblemen inte att återkomma under sex till tolv månader efter injektionen. När tiden går efter ditt första besök kan du dock behöva ytterligare behandlingar eftersom toxinet så småningom slutar att verka helt och hållet och dina muskler börjar dra ihop sig igen.

Jag hoppas att det här inlägget har gett dig lite bättre kunskap kring vad botox är, kanske blev du nu intresserad av en behandling med botox i Umeå.

Du gillar kanske också...