Minimera risken för fukt

Vad tänker du på när du hör ordet fukt? Kanske en kall, mörk källare eller källare? Kanske dina kläder kommer ut ur tvättmaskinen och känns tunga och fulla av fukt. Fukt är vanligt i källare, men den kan också finnas på andra delar av ditt hems konstruktion också. För att minska risken för detta kan det vara bra att utföra en dränering i Södertälje.

Vad orsakar fukt?

När vatten ansamlas i eller utanför ditt hus – kanske från regn, översvämningar eller trasiga rör – mättas torra material av överskottsvätskan, vilket får dem att svälla och försvagar deras förmåga att stå emot vatteninträngning ytterligare. Material som är särskilt känsliga är trä och pappersbaserade produkter (t.ex. gipsskivor), murverk, betongblock och natursten. När dessa komponenter väl har skadats av för hög luftfuktighet är de mycket svåra att reparera.

Innan du börjar är det viktigt att förstå hur vatten kan komma in i din fastighet. Vatten kan samlas överallt där det finns luckor eller porer genom vilka fukt kan ta sig: runt dörrar och fönster, i dåligt monterade infällningar och hängrännor, under murverk och genom murbruket mellan sandstensblock.

Vilka är tecknen på att du har fukt?

Du kan se att du har fukt om väggarna är fuktiga eller täckta av synlig svamp. Om ditt hus luktar mossigt kan det bero på inträngande fukt eller kondens. Trämaterial som en gång var torrt och robust kan bli skevt och ruttet på grund av långvarig exponering för fukt. Det kan också visa sig genom förekomst av svarta fläckar eller svarta märken på väggarna samt sprickor som bildas i puts, färg eller tapeter.

För att minska risken för att få fukt i huset är det bra med en bra dränering. Det är ett svårt jobb, framför allt om man ger sig på det själv. Därför kan det vara till sin fördel att ta hjälp med dränering i Södertälje.

Du gillar kanske också...